hybrid partner

Tận dụng những gì tốt nhất của cả hai hình thức với tư cách là Đối tác kết hợp của Moneta Markets

Trở thành đối tác Hybrid

Bắt đầu kiếm thu nhập từ các khoản hoàn trả liên tục trong chương trình CPA Plus hàng đầu

Chương trình Đối tác Hybrid của Monetary Markets là một ưu đãi độc quyền cho phép các đối tác nhận được thanh toán CPA khổng lồ cũng như hoàn trả liên tục khi bạn bè của đối tác tiến hành giao dịch. Trên hết, Đối tác Hybrid có thể chọn mô hình thu nhập phù hợp nhất với mình, cho dù nghiêng về phong cách CPA hay cấu trúc phần thưởng IB

Trở thành đối tác của Moneta Markets để kiếm tiền

Hoa hồng & Cấu trúc hoàn trả

Cấu trúc CPA Cấu trúc hoàn trả
Loại Hybrid Các cấp bậc
quốc gia CPA
Các yêu cầu CPA Tài khoản đủ tiêu
chuẩn hàng tháng
Thanh toán CPA Tài khoản STP Tài khoản ECN
20/80 Tier 1

Tier 2

Tier 3
- Minimal deposit $500

- 2 FX Lots Traded
01 - 29

30 - 49

50+
$120 CPA

$80 CPA
+ $600 monthly bonus**

$60 CPA
+ $2000 monthly bonus**
$6 for FX, Gold, Oil $1.5 for FX, Gold
50/50 Tier 1

Tier 2

Tier 3
- Minimal deposit $500

- 2 FX Lots Traded
01 - 29

30 - 49

50+
$300 CPA

$200 CPA
+ $1500 monthly bonus**

$150 CPA
+ $5000 monthly bonus**
$4 for FX, Gold, Oil $1 for FX, Gold
80/20 Tier 1

Tier 2

Tier 3
- Minimal deposit $500

- 2 FX Lots Traded
01 - 29

30 - 49

50+
$480 CPA

$320 CPA
+ $2400 monthly bonus**

$240 CPA
+ $8000 monthly bonus**
$2 for FX, Gold, Oil $0.4 for FX, Gold
  • Tier 1Austria, Denmark, Germany, Ireland, Switzerland, Norway, Netherlands, Sweden

  • Tier 2Belgium, Hong Kong, Finland, France, Israel, Portugal, UAE, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia, Malaysia

  • Tier 3Czech Republic, Slovak Republic, Poland, Taiwan, Colombia, Thailand, Mexico, Greece, South Africa, Brazil, Vietnam, Philippines, Indonesia, Russia

Banned countries

Unable to Accept Clients From:
Afghanistan, American Samoa, Albania, Australia, Belarus, Bermuda, Bosnia And Herzegovina, Bulgaria, Burma, Burundi, Canada, Central African Republic, Crimea, Croatia, Cuba, Cyprus, Democratic Republic of the Congo, Eritrea, Former Federal Republic of Yugoslavia, Guam, Iran, Iraq, ISIL (Da’esh) & Al-Qaida & The Taliban, Italy, Ivory Coast, Japan, Liberia, Libya, Macedonia, Mali, Montenegro, Myanmar, North Korea, Puerto Rico, Republic of Guinea, Republic of Guinea-Bissau, Romania, Russia, Sierra Leone, Serbia, Sevastopol, Singapore, Slovenia, Somalia, South Sudan, Spain, Sudan, Syria, United States of America, United Kingdom, United States Virgin Islands, Venezuela, Yemen, and Zimbabwe.

** The monthly bonus is only applicable to affiliates whose monthly net deposits are a minimum of 2.5 times their monthly CPA commission total.

Bạn có bất kỳ câu hỏi gì? Hãy liên lạc

  • Nếu quý khách còn câu hỏi hay thắc mắc, vui lòng điền vào mẫu bên dưới hoặc chủ động liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ [email protected]. Chúng tôi sẽ phản hồi với lại sớm

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Bắt đầu kiếm tiền ngay hôm nay

Đăng ký