Tài khoản giao dịch

Chọn giữa tài khoản Direct STP hoặc PRIME ECN của chúng tôi

Tài khoản giao dịch dành cho các nhà giao dịch thuộc mọi phong cách

Direct STP

 • Sàn PRO Trader
  MetaTrader 4
 • Loại thực thi STP
 • Phạm vi thị trường 44 FX Pairs,
  16 Indices,
  19 Commodities | 900 Share CFDs,
  6 Crypto CFDs
 • Tiền nạp tối thiểu $50
 • Khối lượng tối thiểu 0.01 Lot
 • Đòn bẩy Up to 1000:1
 • Chênh lệch từ 1.2 Pips
 • Hoa hồng $0
 • Đơn vị tiền tệ cơ sở của tài khoản $AUD, $USD, £GBP
  €EUR, $SGD, $CAD
  $NZD, ¥JPY, $HKD ,$BRL
 • Tài khoản Hồi giáo
 • Phù hợp với Người mới bắt đầu
 • Cắt lỗ 50%
 • Bảo hiểm rủi ro
OPEN A LIVE ACCOUNT

Prime ECN

 • Sàn PRO Trader
  MetaTrader 4
 • Loại thực thi ECN
 • Phạm vi thị trường 44 FX Pairs | 16 Indices,
  19 Commodities | 700+ Share CFDs
  30+ Crypto CFDs | 50+ ETFs
  7 Bonds
 • Tiền nạp tối thiểu $50
 • Khối lượng tối thiểu 0.01 Lot
 • Đòn bẩy Up to 1000:1
 • Chênh lệch từ 0.0 Pips
 • Hoa hồng $3 mỗi lot mỗi bên
 • Đơn vị tiền tệ cơ sở của tài khoản $AUD, $USD, £GBP
  €EUR, $SGD, $CAD
  $NZD, ¥JPY, $HKD ,$BRL
 • Tài khoản Hồi giáo
 • Phù hợp với Scalers & EAs
 • Cắt lỗ 50%
 • Bảo hiểm rủi ro
OPEN A LIVE ACCOUNT

ULTRA ECN

 • Sàn PRO Trader
  MetaTrader 4
 • Loại thực thi ECN
 • Phạm vi thị trường 44 FX Pairs | 16 Indices,
  19 Commodities | 700+ Share CFDs
  30+ Crypto CFDs | 50+ ETFs
  7 Bonds
 • Tiền nạp tối thiểu $20,000
 • Khối lượng tối thiểu 0.01 Lot
 • Đòn bẩy Up to 1000:1
 • Chênh lệch từ 0.0 Pips
 • Hoa hồng $1 mỗi lot mỗi bên
 • Đơn vị tiền tệ cơ sở của tài khoản $AUD, $USD, £GBP
  €EUR, $SGD, $CAD
  $NZD, ¥JPY, $HKD ,$BRL
 • Tài khoản Hồi giáo No
 • Phù hợp với Professional traders and
  money managers
 • Cắt lỗ 50%
 • Bảo hiểm rủi ro
OPT IN

Bắt đầu giao dịch với 3 bước đơn giản

Bắt đầu