Quy định

Tài liệu pháp lý của Moneta Markets

Quản trị doanh nghiệp

cấp phép

Moneta Markets là tên giao dịch của Moneta Markets South Africa (Pty) Ltd, Nhà cung cấp dịch vụ tài chính được ủy quyền (“FSP”), đăng ký và quản lý bởi Cơ quan Quản lý Tài chính (“FSCA”) của Nam Phi theo giấy phép số 47490 và có trụ sở tại 1 Đại lộ Hood, Rosebank, Johannesburg, Gauteng 2196, Nam Phi.

Moneta Markets là tên giao dịch của Moneta Markets Ltd, được đăng ký theo Cơ quan đăng ký các công ty kinh doanh quốc tế Saint Lucia với số đăng ký 2023-00068.

Cơ quan quản lý yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tài chính được cấp phép phải đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về vốn cũng như tuân thủ và áp dụng các thủ tục nội bộ bao gồm quản lý rủi ro, đào tạo nhân viên định kì, tuân thủ tài chính và thủ tục kiểm toán nghiêm ngặt.

Bắt đầu giao dịch với 3 bước đơn giản

Bắt đầu